Ta strona używa cookies i korzystając z niej, wyrażasz na to zgodę.
Jeżeli chcesz, możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce.
Zamknij

Ochrona cennych ekosystemów południowej Polski i racjonalne ich udostępnianie

Ochrona cennych ekosystemów południowej Polski i racjonalne ich udostępnienie

To projekt realizowany przez Fundację Przyroda i Człowiek od 1 października 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku, w ramach programu priorytetowego: Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju, sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ostatecznie na projekt składa się 10 zakwalifikowanych do finansowania inicjatyw lokalnych, zaplanowanych na terenie gmin: Mstów, Włodowice, Żarnowiec i Brenna w województwie śląskim oraz na terenie gmin: Trzyciąż, Skała i Sułoszowa w województwie małopolskim. Ich celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego przy zaangażowaniu społeczności lokalnych.  Inicjatorami przedsięwzięć są mieszkańcy ww. gmin lub organizacje pozarządowe (poza Fundacją Przyroda i Człowiek także Mstowskie Stowarzyszenie Promocji i Ochrony Rzeki Warty w Mstowie oraz Fundacja im. Zofii Kossak w Górkach Wielkich).

Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązywania lokalnych problemów związanych z ochroną środowiska m.in. poprzez tworzenie lokalnych partnerstw, uruchomienia mechanizmów służących trwałej ochronie środowiska naturalnego oraz usprawnienia zarządzania obywatelskimi działaniami proekologicznymi na poziomie lokalnym.

Największym zadaniem projektu będzie ochrona wartości przyrodniczych źródła Stoki wypływającego spod Góry Wał w Mstowie, polegająca na zabezpieczeniu terenu przed dalszą degradacją źródliska i zanieczyszczeniem wód oraz racjonalnym udostępnieniu źródlisk dla turystów i mieszkańców. Na samej Górze Wał zostanie odtworzona ścieżka z wykonaniem tablic edukacyjnych, która zapewni poprawę warunków siedliskowych ciepłolubnej flory i fauny przy jednoczesnej organizacji miejsca obserwacji przyrodniczych. Kolejnym przedsięwzięciem w tej gminie będzie poprawa stanu populacji owadów zapylających cenne siedliska nieleśne poprzez odtworzenie bartnictwa. Bartnictwo będzie także odtwarzane w gminach Trzyciąż, Żarnowiec i Brenna.

Z kolei w Woli Libertowskiej (gm. Żarnowiec) zaplanowano zwiększenie różnorodności gatunkowej poprzez odtworzenie i wzmocnienie rodzimych populacji roślin uprawianych przez tutejszą społeczność. W Zdowie (gm. Włodowice) będą przywracane właściwe warunki siedliskowe pomnika przyrody, jakim jest Źródło spod Skałki. W Górkach Wielkich (gm. Brenna), na terenie zabytkowego parku dworskiego zostanie przeprowadzona pielęgnacja i konserwacja drzewostanu. Na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego (gm. Skała i Sułoszowa) zostaną przeprowadzone aż 4 inicjatywy: odtworzenie sadu i założenie żywopłotu na Bukówkach, odtworzenie trzech stawów dla płazów na Bukówkach, usunięcie śmieci z koryta potoku Prądnik i jego brzegów oraz usunięcie śmieci z Wąwozu Korytania.

O szczegółach podejmowanych działań na bieżąco informujemy w naszych Aktualnościach pod następującymi linkami:

Etnobotanicznie w Żarnowcu

Rozpoczęcie realizacji inicjatywy pn. Eliminacja antropopresji poprzez organizację ruchu turystycznego na Górze Wał w Mstowie

Szkolenie bartnicze w Spale

Tajniki etnobotaniki

Zmniejsza się ilość dzikich wysypisk śmieci w OPN

Odtworzenie trzech stawów dla płazów na Bukówkach w Ojcowskim Parku Narodowym

Odtworzenie sadu i założenie żywopłotu na Bukówkach na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego

Usunięcie śmieci z koryta potoku Prądnik

Główny etap realizacji inicjatywy pn. Ochrona wartości przyrodniczych źródła Stoki – Spod Góry Wał we Mstowie

Ochrona wartości przyrodniczych źródła Stoki – spod Góry Wał w Mstowie